top of page
ilkin-babayev-D-Zz4om1dqQ-unsplash.jpg

Timeline

June, 2023

Conduct a comprehensive literature review

Connect w/ network of scholars, experts, & partners

July, 2023

Lead interviews w/ poetry & literature experts

Analyze data & identify salient themes

August, 2023

Synthesize findings for Program Design

Select sites for program implementation

Septemeber, 2023

Design programming for Azəri Poetry Therapy

Recruit & train prospective facilitators

October, 2023

Recruit participants & collect pre-program data

Implement Azəri Poetry Therapy program

November, 2023

Continue Azəri Poetry Therapy program

Collect feedback & post-program data

December, 2023

Analyse findings & compose article for publication

Establish a sustainability plan for the program

Curate & host culminating celebratory event

ilkin-babayev-D-Zz4om1dqQ-unsplash.jpg

Taymlayn

İyun, 2023

Əhatəli ədəbiyyatın nəzərdən keçirilməsi

Alimlər, ekspertlər və həmkarlar şəbəkəsi ilə əlaqə saxlanılması

İyul, 2023

Şeir və ədəbiyyat ustadları ilə müsahibələrin keçirilməsi

Məlumatların təhlili və nəzərə çarpan mövzuların müəyyənləşdirilməsi

Avgust, 2023

Proqram Dizaynı üçün kəşflərin sintezi

Proqramın həyata keçirilməsi üçün sahələrin seçimi

Sentyabr, 2023

Azərbaycan Poeziya Terapiyası üçün dizayn proqramlaşdırılması

Potensial fasilitatorları işə götürün və öyrədin

Oktyabr, 2023

İştirakçıları işə götürün və proqramdan əvvəl məlumat toplayın

Azərbaycan Poeziya Terapiyası proqramını həyata keçirilməsi

Noyabr, 2023

Azərbaycan Poeziya Terapiyası proqramını davam etdirilməsi Rəy və proqramdan sonrakı məlumatların toplanması

Dekabr, 2023

Tapıntıları təhlil edin və dərc üçün məqalə hazırlayın
Proqram üçün davamlılıq planı hazırlayın
Kulminasiyaya çatan bayram tədbirini idarə edin və ev sahibi olun

ilkin-babayev-D-Zz4om1dqQ-unsplash.jpg

Connect With Us / Bizimlə Əlaqə Saxlayın

+1 808 315 9945 (U.S.)

+994 050 391 33 66 (AZE)

Thank you very much

Çox təşəkkür edirəm

bottom of page