top of page
m-ghasemi-Cy7e3YsBjZQ-unsplash.jpg

Purpose

The purpose of our Fulbright Project is to illuminate the therapeutic power that Azerbaijani Poetry & Literature may hold for facilitating holistic health, healing, and well-being. Through doing so, we will identify the inherently therapeutic elements of Azerbaijani Poetry, which will, in turn, inform our design and implementation of therapeutic programming for individuals and communities who may benefit from a healing approach that is culturally relevant and reverent.

In this context, "therapeutic" refers to the use of poetry as a means of fostering emotional and psychological healing and growth. Poetry Therapy is a form of Expressive/Creative Therapy that uses the written or spoken word to help individuals and communities explore and express their thoughts, feelings, & experiences. The therapeutic benefits of Poetry Therapy include increased self-awareness, emotional regulation, reshaping of narrative, and a deeper understanding of one's self and others. Poetry therapy can be used in individual or group settings and is a valuable tool for those seeking to resolve issues including trauma, grief, and mental health challenges.

Thus, the Aims of this Fulbright Project are threefold:

  1. Research: Identify and explore the therapeutic elements of Azerbaijani Poetry & Literature

  2. Design & Training: Design an innovative Poetry Therapy program informed by those therapeutic elements and train local mental health providers to utilize that programming to support individuals and communities in Azerbaijan.

  3. Implementation & Evaluation: Implement our new Poetry Therapy program in appropriate settings with practitioners and participants, and assess the effectiveness of our program.

m-ghasemi-Cy7e3YsBjZQ-unsplash.jpg

Məqsəd

Bu Fulbrayt Layihəsinin məqsədi sağlamlıq, şəfa və rifahı asanlaşdırmaq üçün Azərbaycan Poeziyası və Ədəbiyyatının malik olduğu müalicəvi gücü işıqlandırmaqdır. Bununla biz Azərbaycan Poeziyasının təbii müalicəvi elementlərini müəyyən edəcəyik, ki bu da öz növbəsində mədəniyyət baxımından aktual və hörmətli yanaşmadan faydalana biləcək fərdlər və icmalar üçün terapevtik proqramın dizay və həyata keçirilməsi üçün məlumat daşıyacaq.


Bu kontekstdə ‘terapevtik’ kəliməsi poeziyanin emosional ve psixoloji şəfalanma ve böyüməni təşviq etməsinə istinad edir. Poeziya terapiyası fərdlərin və icmaların öz düşüncələrini, hisslərini və təcrübələrini araşdırmağa və ifadə etməyə kömək etmək üçün yazılı və ya şifahi sözdən istifadə edən Ekspressiv/Yaradıcı Terapiya formasıdır. Şeir terapiyasının müalicəvi faydalarına artan özünüdərk, emosional tənzimləmə, povestin yenidən formalaşdırılması, özünü və başqalarını daha dərindən dərk etmək daxildir. Poeziya terapiyası fərdi və ya qrup şəraitində istifadə edilə bilər və travma, kədər və psixoloji sağlamlıq problemləri həll etmək istəyənlər üçün dəyərli bir vasitədir.
 

Beləliklə, bu Fulbrayt Layihəsinin Məqsədləri üçqatdır:

  1. Tədqiqat: Azərbaycan poeziyasının və ədəbiyyatının müalicəvi elementlərini müəyyənləşdirilməsi və araşdırılması1.

  2. Dizayn və Təlim: Bu terapevtik elementlərdən ilham alan yenilikçi bir şeir terapiyası proqramı hazirlamaq və yerli ruh sağlamlığı təminatçılarını (psixoloqlar, müəllimlər, şifacılar və s.) Azərbaycandakı fərdləri və icmaları dəstəkləmələri üçün təlim verilməsi. 

  3. İcra və Qiymətləndirmə: Yeni Poeziya Terapiyası proqramımızın müvafiq şəraitdə fərqli iştirakçılarla birlikdə həyata keçirilməsi və proqramımızın effektivliyinin qiymətləndirilməsi.

m-ghasemi-Cy7e3YsBjZQ-unsplash.jpg

Connect With Us / Bizimlə Əlaqə Saxlayın

+1 808 315 9945 (U.S.)

+994 050 391 33 66 (AZE)

Thank you very much

Çox təşəkkür edirəm

bottom of page