top of page
teymur-mammadov-M28eIA1gcLE-unsplash.jpg

Method

Introduction

Azerbaijani poetry has a long tradition of providing comfort and solace to readers, writers, and listeners. This proposal aims to identify the therapeutic elements in Azerbaijani poetry and design therapeutic programs based on this research to serve individuals and communities in need. This project has the potential to positively impact mental health and well-being, and to contribute to the preservation and appreciation of Azerbaijani culture.

Research & Interviews

The first phase of this project will focus on identifying and exploring the therapeutic elements of Azerbaijani poetry. This will consist of an extensive literature review and consultative interviews with experts in the fields of Azerbaijani Poetry, Literature, and the Arts. Interviews will take place in the format of a podcast that has been established to further the reach of Azerbaijani poetry while deepening cross-cultural connections. Through the interview process, prospective therapeutic themes will be uncovered and highlighted for use in the subsequent program design phase.

Program Design & Training

The second phase of this project will involve designing therapeutic programs based on the research findings. We will work with mental health professionals and community organizations to develop programs that are culturally relevant, effective, and accessible. The programs will be designed for a range of settings, including schools & universities, community centers, and healthcare facilities. We will design a training program for current mental health practitioners and aspiring therapists who are seeking to expand their professional competencies.

Implementation & Evaluation

The third phase of this project will focus on implementing the therapeutic programs and evaluating their effectiveness. We will work with community organizations to identify participants for the programs and collect data on their outcomes. The data will be analyzed to evaluate the effectiveness of the programs and to identify areas for improvement and sustainability.

Expected Outcomes

The outcomes of this project are expected to be both short-term and long-term. In the short-term, we expect to see positive impacts on the mental health and well-being of individuals and communities who participate in the therapeutic programs. In the long-term, we hope to contribute to the preservation and appreciation of Azerbaijani culture and to establish a sustainable model for the use of poetry as a tool for healing in other communities.

Conclusion

In conclusion, this project has the potential to positively impact the mental health and well-being of individuals and communities here in Azerbaijan, as well as to contribute to the preservation and appreciation of Azerbaijani culture. We believe that the therapeutic elements of Azerbaijani poetry have the potential to profoundly benefit many people, and we are excited to embark on this project to explore and utilize this deep well of potential.

teymur-mammadov-M28eIA1gcLE-unsplash.jpg

Üsul

Giriş

Azərbaycan poeziyası oxuyuculara, yazıçılara və dinləyicilərə rahatlıq və təsəlli vermək ənənəsinə qədimdən malikdir. Bu iş Azərbaycan poeziyasındakı müalicəvi elementləri müəyyən etmək və ehtiyacı olan fərdlərə və icmalara xidmət etmək üçün, araşdırma əsasında terapevtik proqramlar hazırlamaq məqsədi daşıyır. Bu layihə psixoloji sağlamlıq və rifah halına müsbət təsir göstərmək, Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub saxlanmasına və qiymətləndirilməsinə töhfə vermək potensialına malikdir.

Tədqiqat Mərhələsi

Bu layihənin birinci mərhələsi Azərbaycan poeziyasının müalicəvi elementlərinin müəyyənləşdirilməsinə diqqət verəcək. Bu, geniş ədəbiyyat icmalı və Azərbaycan poeziyası, ədəbiyyatı və incəsənəti sahəsində mütəxəssislərlə istişarə müsahibələri əhatə edəcək. Azərbaycan poeziyasında ifadə olunan ümumi mövzuların, metaforaların, duyğuların necə müalicəvi potensiala malik olduğunu müəyyən edəcəyik.

Proqram Tərtibatı və Təlim

Bu layihənin ikinci mərhələsi tədqiqat nəticələrinə əsaslanaraq terapevtik proqramların hazırlanmasını əhatə edəcək. Biz mədəni baxımdan uyğun, effektiv və əlçatan proqramlar hazırlamaq üçün psixoloji sağlamlıq mütəxəssisləri və icma təşkilatları ilə işləyəcəyik. Proqramlar məktəblər və universitetlər, icma mərkəzləri və səhiyyə müəssisələri daxil olmaqla bir sıra mühit üçün nəzərdə tutulacaq. Biz öz peşəkar səlahiyyətlərini genişləndirmək istəyən cari psixoloji sağlamlıq mütəxəssislər və həvəsli terapevtlər üçün təlim proqramı hazırlayacağıq.

İcra və Qiymətləndirmə

Bu layihənin üçüncü mərhələsi terapevtik proqramların həyata keçirilməsinə və onların effektivliyinin qiymətləndirilməsinə diqqət yönəldəcək. Proqramlarda iştirak edəcək namizədləri müəyyən etmək və onların nəticələri haqqında məlumat toplamaq üçün icma təşkilatları ilə işləyəcəyik. Proqramların effektivliyini qiymətləndirmək, təkmilləşdirmək və davamlılıq sahələrini müəyyən etmək üçün məlumatlar təhlil ediləcək.

Gözlənilən Nəticələr

Bu layihənin nəticələrinin həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli olacağı gözlənilir. Qısa müddətdə biz terapevtik proqramlarda iştirak edən fərdlərin və icmaların psixoloji sağlamlığında və rifahında müsbət təsirlər görəcəyimizi gözləyirik. Uzunmüddətli perspektivdə biz Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub saxlanmasına və qiymətləndirilməsinə töhfə verməyi və poeziyanın digər icmalarda şəfa vasitəsi kimi istifadə olunması üçün davamlı bir model yaratmağı ümid edirik.

Nəticə

Yekun olaraq qeyd edək ki, bu layihə Azərbaycanda olan insanların və icmaların psixoloji sağlamlığına və rifahına müsbət təsir göstərmək, həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub saxlanmasına və qiymətləndirilməsinə töhfə vermək potensialına malikdir. Biz inanırıq ki, Azərbaycan poeziyasının müalicəvi elementləri bir çox insana dərindən mənfəət gətirmə potensialına malikdir və biz bu dərin potensial quyusunu araşdırmaq və istifadə etmək üçün bu layihəyə başlamış olmaqdan həyəcanlıyıq.

teymur-mammadov-M28eIA1gcLE-unsplash.jpg

Connect With Us / Bizimlə Əlaqə Saxlayın

+1 808 315 9945 (U.S.)

+994 050 391 33 66 (AZE)

Thank you very much

Çox təşəkkür edirəm

bottom of page