top of page
pomegranate.jpeg

Inspiration

The inspiration for this Fulbright Project was actually seeded several decades ago. As a youth, I would hear Azerbaijani poetry shared in the words, toasts, and speeches of beloved elders. And although I could only grasp so much of what was being shared at the time, I could sense the rippling impact those words held through the resonant responses of all those in attendance.

As the seasons passed, those seeds began to sprout through a growing fascination with the power of words composed intentionally and spoken deliberately. As I worked towards my Doctorate in Clinical Psychology, I concurrently studied the Healing & Expressive Arts, with a special focus on Poetry & Literary Therapy. I conducted my dissertation on the psychological factors involved in writing and performing spoken word poetry, and have since designed and led poetry therapy programs in hospitals, schools, universities, mental health centers, and nature-based behavioral health programs. Poetry continues to be a central force in my own practices and processes to this day.

And now, as we've come into the full bloom of Spring, my passion & purpose have led me to the the very poetry which initially set everything in motion, Azerbaijani poetry, a poetry that is unequivocally rich in history, tradition, emotion, and wisdom. I believe this poetry holds a deep well of potential for addressing many of the emerging emotional, communal, and societal issues that we are now facing. With a culturally-reverent approach, we can employ the poetic wisdom that has been cultivated over generations and centuries to meet the needs of our modern day.

pomegranate.jpeg

İlham

Bu Fulbrayt Layihəsinin ilham toxumu bir neçə onillik əvvəl əkilmişdir. Mən gənclik çağındaç sevilən ağsaqqalların sözlərində, tostlarında, nitqlərində Azərbaycan poeziyasının paylaşıldığını eşidərdim. Və o zaman paylaşılanların çoxunu qavraya bilməsəm də, iştirak edənlərin hamısının əks-sədalı cavablarından bu sözlərin dalğalanan təsirini hiss edirdim.

Fəsillər keçdikcə bu toxumlar qəsdən bəstələndi və bilərəkdən deyilən sözlərin gücünə artan bir məftunluqla cücərməyə başladı. Kliniki Psixologiya üzrə Doktoranturam üzərində çalışarkən, mən eyni vaxtda Şeir və Ədəbiyyat Terapiyasına xüsusi diqqət yetirərək, Şəfalandırırcı & İfadə edici İncəsənətə maraq göstərdim. Dissertasiyamı şifahi söz poeziyasının yazılmasında və icrasında iştirak edən psixoloji amillərlə bağlı apardım və o vaxtdan xəstəxanalarda, məktəblərdə, universitetlərdə, psixi sağlamlıq mərkəzlərində və təbiətə əsaslanan davranış sağlamlığı proqramlarında poeziya terapiyası təlimləri hazırladım və tətbiq etdim. Poeziya bu günə qədər öz təcrübələrimdə və proseslərimdə mərkəzi qüvvə olmaqa davam edir.

İndi isə, Baharın tam çiçəklənməsinə yaxınlaşdıqca, həvəsim və məqsədim məni bu səyahətə ilk başladan poeziyaya – Azərbaycan Poeziyasına – tarix, ənənə, duyğu və hikmətlə birmənalı şəkildə zəngin olan poeziyaya qaytardı. İnanıram ki, bu poeziya hazırda qarşılaşdığımız bir çox emosional, kommunal və sosial problemləri həll etmək üçün dərin potensiala malikdir. Mədəni-ehtiramlı yanaşma və mövcud texnoloji tərəqqi ilə biz müasir günümüzün ehtiyaclarını ödəmək üçün nəsillər və əsrlər boyu yetişdirilən poetik müdriklikdən istifadə edə bilərik. 

pomegranate.jpeg

Connect With Us / Bizimlə Əlaqə Saxlayın

+1 808 315 9945 (U.S.)

+994 050 391 33 66 (AZE)

Thank you very much

Çox təşəkkür edirəm

bottom of page